motto


O firmie -> Nasz zespół


Osoby tworzące Naszą firmę, to doświadczeni analitycy systemowi i biznesowi oraz specjaliści ds. sieci informatycznych i bezpieczeństwa danych. Wieloletni staż pracy związany z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem największych w Polsce systemów informatycznych jest gwarantem ich przygotowania merytorycznego. Atutem pracowników Comars jest posiadanie gruntownej znajomości funkcjonowania obszaru IT zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i w sektorze administracji publicznej. Zarówno doświadczenie jak i odpowiednia wiedza pozwala naszym ludziom pomagać klientom Comars w administrowaniu zasobami komputerowymi i sieciowymi