motto


Oferta -> Audyty -> Systemy informatyczne


W wyniku naszych doświadczeń możemy stwierdzić, iż wiele przedsiębiorstw nie wykorzystuje potencjału zaimplementowanych rozwiązań. Funkcjonalości zakupionych w przeszłości systemów informatycznych są wykorzystywane w znikomym procencie. Często bywa, że dodatkowo zakupywane są systemy ze zdublowanymi funkcjonalnościami. W sposób krytyczny podnosi to koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasze usługi zapewniają optymalizację wykorzystania zakupionych już zasobów informatycznych.
Usługa audytu systemów informatycznych polega na przedstawieniu analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i zmapowaniu ich na automatyczne kroki uruchomione w systemach IT.

Powrót