motto


Oferta -> Szkolenia


Comars oferuje szkolenia w zakresie:

  • Wstęp do teorii bezpieczeństwa informatycznego
  • Bezpieczeństwo e-gospodarki
  • Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji
  • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
  • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych

Powrót