motto


Oferta -> Usługi -> Informatyczne


Nasza firma oferuje również usługę doraźnej pomocy informatycznej w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów w zakresie IT, m.in.:

 • Konifiguracja, instalacja i naprawa systemów operacyjnych,

 • Konifiguracja, instalacja i naprawa aplikacji biurowych,

 • Konifiguracja, instalacja i naprawa aplikacji dedykowanych,

 • Konifiguracja sprzętu informatycznego (np, drukarki, skanery, itp)

firma Comars posiada pełne kompetencje zapewniające wdrożenie, przeszkolenie oraz późniejszą administrację platformą do kompleksowego zarządzania komunikacją w firmie - Microsoft Sharepoint.

Przed wdrożeniem wykonywany jest audyt komunikacyjny weryfikujący potrzeby firmy a w wyniku realizujący przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia nowej strategii komunikacji, zarządzania dokumentami, projektami lub procesami.

W ramach platformy SharePoint wchodzą takie moduły jak:

 • Kompleksowe zarządzanie dokumentami
 • Wersjonowanie dokumentów
 • Umieszczanie dokumentów prosto z maila
 • Automatyczne powiadomienia użytkowników o zmianach w stronach i dokumentach
 • Zarządzanie zawartością witryn


Co organizacja zyska wdrażając w swojej firmie platformę SharePoint:

 1. Prosty i spójny interfejs Użytkownika. Przemyślana integracja systemuSharePoint z aplikacjami pakietu Microsoft Office oraz przeglądarką ułatwia rozpoczęcie pracy z programem, korzystanie z danych, wdrażanie usług oraz procesów biznesowych.
 2. Uproszczenie przepływów pracy i zwiększenie wydajności. Z pomocą wbudowanych przepływów pracy można inicjować, obserwować i raportować typowe działania biznesowe. Najprostsze z nich to opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów, śledzenie problemów lub zbieranie podpisów.
 3. Sprawne wyszukiwanie. Przy wyszukiwaniu SharePoint uwzględnia informacje o dokumentach, pracownikach i stronach sieci Web, umożliwiając uzyskiwanie złożonych wyników zgodnych z wpisaną frazą. - Efektywne zarządzanie zawartością. Po utworzeniu treści SharePoint pomoże ją przesłać do zatwierdzenia i publikacji w witrynach Jednostek Organizacyjnych. Nawet zarządzanie treścią wielojęzyczną jest proste dzięki wbudowanym w systemie bibliotekom dokumentów, które zaprojektowano specjalnie w celu zachowania zależności między oryginalną wersją i poszczególnymi tłumaczeniami dokumentu.
 4. Lepsza kontrola zawartości i pomoc w przestrzeganiu prawa Współpraca systemu SharePoint z aplikacjami pakietu Microsoft Office pomaga wybrać zabezpieczenie dokumentów, zasady przechowywania w bibliotece oraz ustawić zasady inspekcji. A po wygaśnięciu ich ważności efektywnie zarządzać i kontrolować poufne informacje biznesowe. Obniża to ryzyko procesów sądowych.

Powrót