motto


Efektywne zarządzanie zasobami informatycznymi i sieciowymi oparte jest o wiedzę o tym, jaki sprzęt informatyczny, oraz jakie systemy operacyjne i aplikacje wchodzą w ich skład. Zwykle wiedza ta jest rozproszona pomiędzy poszczególne osoby korzystające z tych zasobów, lub brak jej w ogóle. Taka sytuacja niekorzystnie wpływa na politykę dotyczącą zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego, na administrację tymi zasobami, a w przypadku korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania może powodowac konsekwencje karne.

Comars Ubezpieczenia Informatyczne oferuje szereg usług dedykowanych Firmom, które poprzez efektywne zarządzanie infrastrukturą IT chcą skutecznie obniżyć jej koszty utrzymania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Powrót